Domingo 18 Nov 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aviso

Imprimir

Javier Moreno

Jabier Moreno, Alesbes (1963) trabaja en el ámbito de la escultura combinando múltiples materiales y modos de hacer; le interesan las relaciones de escultura y arquitectura y ha realizado varios proyectos para el espacio público, algunos de ellos efímeros y otros permanentes.

Jabier Moreno, Alesbes (1963) eskultura arloan lan egiten du. Era askotako material eta erak nahasten ditu. Eskultura eta arkitektura lotzen ditu eta arlo plublikoari begira proiektu batzuk egin ditu, batzuk iragankorrak eta beste batzuk irakunkorrak.

Hurrengo elurte arte; dimensiones variables, pigmento de hierro, nieve, paisaje.

Hurrengo elurte arte, dimentsio aldakorrak, burdinazko pigmentua, elurra, paisaia.


Arragoa1: 65x50x35; arcilla refractaria, plomo.

Arragoa1: 65x50x35; buztina erregogorra, beruna.


Arragoa2: 100x100x50; arcilla refractaria, madera, plomo


Lurra: 110x55x35; arcilla refractaria.

Lurra: 110x55x35; buztina erregogorra.


Lantegia: 280x210x110; acero cortén.

Lantegia: 280x210x110; altzairu corten.


Tertulia con Meret: 60x55-30; plomo, madera, tipos de imprenta.

Meretekin hizketaldia: 60x55-30; beruna, egurra, inprenta motak.


Un petit dejeuner ilustré: plomo, madera, tipos de imprenta.

Petit dejeuner bat: beruna, egurra, inprenta motak.


 Brain: 20x20x4; plomo y tipos de imprenta.

 Brain: 20x20x4, beruna eta inprenta motak.


Mitosis: plomo y tipos de imprenta.

Mitosia: beruna eta inprenta motak.


Topa: proyecto-maqueta.

Topa: proiektua-maketa.

Tren txiki: proyecto-maqueta.

Tren txikai: proiektua-maketa.